Wednesday, September 2, 2009

Long Live Rolihlahla, Long live Tata Madiba

Dear Mr M Chuma


We acknowledge receipt of your letter dated 31 August sent to Mr Mandela. We appreciate the message and appreciate your gratitude.

Mr Mandela is now officially retired.

Please accept however, Mr Mandela’s best wishes.

Sincerely

MS THOKO MAVUSO
Nelson Mandela Foundation
( +27 (0) 11 728 1000
Fax: +27 (0) 11 728 1111
107 Central Street
Houghton, 2041
Private Bag X 70 000, Houghton, 2041, SA
Website:www.nelsonmandela.org

Monday, August 31, 2009

Tata, Madiba, Dalibhunga, Rolihlahla, Mandela

Kwako Nelson,


Ni mengi yamesemwa juu yako ndani ya majuma machache yaliyopita-kama si miezi (juu ya uwepo wako kiafya na pia sikuzo za kuwepo dunia hii ya Maulana),
Wale wasio na haya na hata kukosa hekima (pasi kuogopa asili yetu iliyotukuka ya Uafrika) wanaoweka maslahi ya kifedha mbele kupitia jinalo, lililotukuka,
Kwako Tata,

Kwa hakika Mungu (Muumba wa vyote) ndie pekee atuhuishae na aamuapo basi pasi shaka kurudi kwake,

Uongezewe rehema Nelson, Maisha yaliyo marefu pasi kutabirika Madiba
Wewe ni Jabali Dalibhunga, wewe ni mfano usiomithilika kwa mamilioni Khulu

Kwa hakika Afrika haingeweza kujivuna na kusimama kifua mbele pasipo watu mahiri na wenye Hekima kama wewe Rolihlahla
Acha waongee Nelson, acha wapaze sauti Jabali la Afrika (mawio mpaka machweo, waamkapo mpaka walalapo)

Madiba, nifikiriapo mwangu fikirani kwa watu mithili ya kwako, wale watangulizao Amani, pasi choyo ndani ya yao Mioyo, kujali wasio na uwezo tena walio katika wingi makwazo, Upendo, Mioyo iliyojaa utoaji na uhudumiaji pasipo chuki wala visasi, walio na wingi wa Usamehevu, Tata umetujaza heshima yenye wingi wa hekima, usamehevu, uvumilivu, utu uliojaa wingi wa hekima na uthaminifu,

Niangaliapo watu kama wewe Dalibhunga, najisikia kucheza ngoma zetu sadifu zilizojaa utajiri wa tungo tena zisizokifu-bara letu jadidu la Afrika (furaha yakinifu, amani isiyosadikika bali kuaminika), wewe ni kioo kamwe kisichofisha Madiba,

Kwa hakika ni kwa wachache kama wewe ambao maneno kamwe hayawezi kutosha, tuyafifkiriayo kinagaubaga kuyafikisha, utukufu wako kutonasibika,

Wewe ni shujaa Madiba, Wewe ni JABALI daima fahari kutupatia,

Alama iliyo pevu ya UAFRIKA, Tata, Rolihlahla, Dalibhunga

Uongezewa rehema Madiba, Uishi maisha marefu (zaidi na zaidi) Rolihlahla,

Umkotho WeSizwe,
Matukio OleAfrika Aranyande Chuma

Long Live Madiba, Long live Rolihlahla!

Dear Nelson,A lot has been said over the past few weeks if not months (concerning your health and your days to live)
Those unshameful, selfish people who all they care might be financial gain and wealth creation through your legendary name

Dear Tata,
God is the only one on earth who breathen us and shall He desire unbreathen us
Long live Nelson, Long live Madiba

You are such an Icon Dalibhunga, you are such an Inspiration to millions Khulu
Africa shall never feel proud enough without people like you Rolihlahla

Let them speak Nelson, let them colour their stations to spread those unshameful wishes
Madiba, when I think of great people like you, those of peace, unselfishness, care, love, passion for others and hearts full of giving and forgiving, tata all you endure in us is dignity, respect, tolerance, humanity that full of integrity

When I look to people like you Dalibhunga, I feel like dancing, those unforgetable African dances, those of victory, pride and cultural wealthy of our dear continent, You are such an inspiration Madiba

Its only for the few like you that words can never be enough, emotions can never reveal the length and actions can never measure your own

You are ICONIC Tata Madiba, You are a living LEGEND

Long live Madiba, Long live Rolihlahla

Umkotho WeSizwe,
Matukio OleAfrika Aranyande Chuma

Rolihlahla, Nelson, Madiba, Tata, Khulu, Dalibhunga

Madiba’s Many Names
Rolihlahla, Nelson, Madiba, Tata, Khulu, Dalibhunga

Mr Nelson Rolihlahla Mandela is sometimes called by other names.

Each name has its own special meaning and story. When you use them you should know what you are saying and why. So here is a brief explanation of each name.

Rolihlahla – This is Mr Mandela’s birth name: it is an isiXhosa name which means “pulling the branch of a tree”, but colloquially it means “troublemaker”. His father gave him this name.

Nelson – This name was given to him on his first day at school by his teacher, Miss Mdingane. Giving African children English names was a custom among Africans in those days and was influenced by British colonials who could not easily, and often would not, pronounce African names. It is unclear why Miss Mdingane chose the name “Nelson” for Mr Mandela.

Madiba – This is the name of the clan of which Mr Mandela is a member. A clan name is much more important than a surname as it refers to the ancestor from which a person is descended. Madiba was the name of a Thembu chief who ruled in the Transkei in the 18th century. It is considered very polite to use someone’s clan name.

Tata – This isiXhosa word means “father” and is a term of endearment that many South Africans use for Mr Mandela. Since he is a father figure to many, they call him Tata regardless of their own age.

Khulu – Mr Mandela is often called “Khulu”, which means great, paramount, grand. The speaker means “Great One” when referring to Mr Mandela in this way. It is also a shortened form of the isiXhosa word “uBawomkhulu” for “grandfather”.

Dalibhunga – This is the name Mr Mandela was given at the age of 16 once he had undergone initiation, the traditional Xhosa rite of passage into manhood. It means “creator or founder of the council” or “convenor of the dialogue”. The correct use of this name when greeting Mr Mandela is “Aaah! Dalibhunga”.

Other names – Of course, Mr Mandela’s family use many terms of endearment for him. His grandchildren use variants of “Grandfather”, like “Granddad” for instance. Mrs Gra├ža Machel frequently uses “Papa”.© 2009 Nelson Mandela Foundation. Terms of Use and Privacy Policy. Designed and maintained by Flow Communications.

Tuesday, August 25, 2009

LIFE

Isnt it quite obvious and normal that when we grow up we have so many dreams in our minds
A doctor, an engineer, a police, a lawyer, physchologist, the list can never be exhaustive
Dreams and ambitions make our life, our path, our destiny
Maybe somehow, somewhere we find ourselves somewhere else, confused, rebelious and defensive (thats what we turn to be?  Did you take time and ask yourself why?

Because we were not fair enough to ourselves, we had maybe single option that we pushed ourselves to (maybe thats what we were made to think like, maybe its something everyone in our families thought could be proud of).  But did we take enough time to give a thought of a thousand opportunities that are lying just next to us, did we?

When a door is closed, means others remains for you to open, but if you shall keep on mesmerising of how precious and wonderful the door that you were in and finally it has been close (you deny yourself, you belittle yourself, you downgrade yourself)

Have you ever thought of people like Martin Luther King Jr. , Mahatma Gandhi, Mwl. Nyerere, Nelson Mandela and Mother Theresa (just to name a few), whatelse did they have that we miss? Focus, Dream, Great Ambitions which let nothing to let go, open minds with solid determination, positive attitude and of them all peaceful and forgiving souls

We decide our own destiny, we make our own destination

Decide today, do not let that rebelious soul, anger and despair belittle your chances.  We all fail at some point of time, but the challenge is not that you have failed but rather how to convert that failure into challenge, that to succeed, carry on and at the end of the day, ACHIEVING!
Do not forget, Keep on smilling, Keep on shinning

NAKUPENDA TANZANIA

Ni kama naiota theluji, mlima wa Kilimanjaro
Ni kama naelea juu ya maji Victoria mpaka Tanganyika
Kutoka Selous, Mikumi nikiitafuta Manyara
Nikijihisi kama mtu aliye wa kwanza, nazungumzia Zinjanthropus
Ndani ya moyo wangu
Mtimani akilini mwangu
Nakupenda Tanzania!

TABASAMU

Wangapi kati yetu tushawahi kujiuliza maana, umuhimu na wake uadimu iwapo tusipojihimu wa kitu kiitwacho TABASAMU? Kwa hakika ni kitendo kisichotugharimu wala muda kuuhimu.
Tabasamu huweza kuleta amani palipo na mashaka, matumaini palipo na wasiwasi, furaha palipo huzuni lakini kubwa zaidi wataalamu mbalimbali wa kada ya utabibu wamelonga na wanaendelea kulonga kuwa tabasamu sio tu huweza kuipa afya mishipa yetu iwezeshayo nuru ya nyuso zetu lakini pia husaidia kutuweka katika hali ya furaha, nafsi kuridhika na kuondoa woga, wasiwasi na mashaka yasiyo na msingi katika mfumo wetu wa fikra na hivyo kuathiri mfumo mzima wa afya zetu. Mimi napenda kutabasamu, daima naamini huongeza nuru, kujiamini lakini kuliko na unyenyekevu katu usio na uogofyaji.
Tabasamu, furahia, shangilia ni kwa ajili ya afya yako, unataka kuona tofauti kati ya kutabasamu na kutotabasamu (achilia mbali sura iliyojaa wasiwasi, msongo wa mawazo na kukosa matumaini kwa sababu tu ya majukumu yetu ya kila siku, au kazi zetu zilizotukifu?) Tabasamu sasa na kila umtizamae mpe tabasamu kwa hakika utaona kile ulichokikosa maishani kwa tendo dogo tu, la KUTOKUTABASAMU!
A smile can not be a medicine, so they might sat but indeed miraclous REMEDY
Keep on Smilling because it keeps you Shinning
I love smilling, It gives me positive mind and great Attitude
Smile today, Keep on smilling
Smile to your loved ones and most importantly to your enemies (It is the strongest weapon EVER)
I'm smilling, Are you?